มิวเซียมสยาม ชวนแต่งชุดไทย เที่ยววันสงกรานต์

วันสงกรานต์นี้ มิวเซียมสยาม ชวนทุกคนแต่งชุดไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และถ่ายภาพสุดคลาสสิคเก็บเป็นที่ระลึก พร้อมเรียนรู้นิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ชวนให้ตั้งคำถามและหาคำตอบ กระตุกต่อมความคิดการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่วยสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้าง สรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *